Co je to Jenča

Jenča je (intranetový) adresář a kalendář napsaný speciálně pro české podmínky pomocí PHP a MySQL. Obdobnou aplikaci může schopný administrátor splácat za pár dní taky - ale proč by to dělal, když je tady Jenča ?
 
Jenča je určen pro menší a střední firmy, neziskové organizace apod., bez nejmenších probémů funguje i s několika tisíci adres. Jenča není určen k provozu v internetu, nemá zabudováno dostatečné zabezpečení, v lokální síti za firewallem však může běžet stejně jako na samostatném počítači.
 

Nová verze !

1.11.2002 byla vydána nová verze - podrobnosti viz. sekce Download
 

Proč je Jenča lepší než Adresář M$ Outlook?

 • Je bezpečnější - žádnému červu se nepodaří automaticky rozeslat emaily na všechny vaše adresy, protože neexistuje žádné automatické spojení od emailového klienta k adresáři. Opačné spojení funguje, takže (i hromadné) emaily lze snadno z adresáře posílat vaším oblíbeným emailovým programem.
 • Je schopnější - použití MySQL umožňuje velmi lehce používat data mnoha různými způsoby, vyhledávat podle libovolných kritérií apod. Jenča má mnohem víc funkcí než běžný M$ adresář.
 • Je sdílená - relační databáze zajišťuje, že data jsou neustále aktuální pro všechny, kdo s Jenčou pracují. Žádná 'synchronizace adresářů' se nemusí provádět.
 • Je open source - tj. je zdarma včetně zdrojových kódů. Pokud si potřebujete dopsat novou funkci nebo upravit starou a umíte alespoň trochu PHP, nemáte problém.
 • Je platformně nezávislá - Jenču lze provozovat na jakékoli platformě, a to jak klientskou část (libovolný browser, který zvládá tabulky - testováno v Links,Mozilla,MSIE), tak serverovou část (Apache+PHP+MySQL - testováno na Linuxu, WinNT i Win98)
 • Spolupracuje s office programy - pomocí exportu rozesílacích seznamů lze jednoduše data převádět do office programů (M$ Office, OpenOffice.org, StarOffice atp.) např. za účelem tisku adresních štítků či hromadných dopisů.
 • Umí připomínat svátky a narozeniny - proč byste měli používat různé programy pro adresář, kalendář a připomínkovník svátků? Stačí si jako startovací stránku prohlížeče dát Jenču.
 

Co je potřeba mít (requirements)

 • Web server - nejlépe Apache web server (zdarma ke stažení na www.apache.org) nakonfigurovaný tak, aby byl schopen spouštět PHP skripty.
 • PHP - jakákoli verze > 3.0.9 nebo libovolné PHP4 nakonfigurované pro práci s MySQL. PHP lze zdarma získat na adrese www.php.net.
 • MySQL - jakákoli verze fungující s PHP, např. 3.23.xx. MySQL lze zdarma získat na adrese www.mysql.com.
 • Webový prohlížeč - v podstatě jakýkoli prohlížeč na jakékoli platformě. Dobrá volba je např. prohlížeč Mozilla (zdarma lze získat na www.mozilla.org)
 

Jak to asi tak vypadá (screenshots)

Prohlížení kontaktů
Prohledávací formulář
Prohlížení rozesílacího seznamu
Detail kalendáře s označením jmenin a narozenin
 

Instalace

 1. Nainstalujte Web server, PHP a MySQL (pouze na server, samozřejmě). V tento okamžik by vám měl fungovat po spuštění v prohlížeči následující skript 'info.php':
  <?php
  	phpinfo();
  ?>
  
  A ve výstupu byste měli najít část 'mysql' s rozumnou konfigurací.
 2. Vytvořte databázi 'adresar'. Například pomocí některého klientského programu (mysql v Linuxu apod.) nebo tak, že napíšete soubor o jednom řádku
  create database adresar
  a necháte ho provést (podrobněji viz. manuál k MySQL).
 3. Vytvořte mysql účet novému klientu. Účty se v MySQL vytvářejí v tabulce 'mysql', která se vám vytvoří při instalaci. Např. v Linuxu:
  [bash]# mysql mysql
  mysql> insert into user set Host='localhost',User='vlk',
    -> Password='',Select_priv='Y', Insert_priv='Y',
    -> Update_priv='Y',Delete_priv='Y',Create_priv='Y',
    -> File_priv='Y',Alter_priv='Y';
  mysql> flush privileges;
  mysql> exit;
  
  vytvoří uživatele 'vlk' bez hesla. Nezapomeňte provést příkaz flush privileges po každé změně přístupových práv! Výše popsané nastavení je velmi hrubé a lze nasavit podstatně jemnější práva.
 4. V souboru 'adr-fnc.php' upravte hesla z prvních cca. 5 řádků na údaje pro vaše nastavení MySQL.
 5. Spusťte v okně prohlížeče skript 'spr-vytv.php'. Ten vytvoří tabulky databáze a nahraje do databáze kalendář.
 6. Můžete začít pracovat.
 
Instalace je velmi jdnoduchá, pokud byste však měli problém, mohu instalaci včetně importu dat z M$ Outlook provést osobně za 500,-Kč/hod. včetně cesty z Brna. Kontaktní email je udeven na konci této stránky.
 

Import adresáře M$ Outlook

Pro import z M$ Outlook je připraven skript 'spr-inp.php':
 1. Vyexportujte z adresáře M$ Outlook data (volba všechny údaje) ve formátu 'text oddělený tabulátory'.
 2. Nakopírujte vyexportovaná data do adresáře, kde je Jenča pod názvem 'import.txt'.
 3. Spusťte skript 'spr-inp.php' (buď v prohlížeči, nebo jako PHP skript).

Před importem si zazálohujte data z databáze. Pokud se vám import nepovede, obnovte stav ze zálohy.

 

Export do office programů pro tisk adres

 1. Chcete-li tisknout adresy z programů *Office, nejprve si vytvořte v Jenči seznam, pak do něj vložte libovolný počet a typ adres (vždy když vyhledáváte cokoli, máte možnost vybrat z nalezených adres, na spodním okraji stránky vybrat seznam, do kterého vybrané adresy chcete přesunout a tlačítkem je do seznamu přesunout).
 2. Na stránce 'seznam' lze seznamy prohlížet. Při prohlížení lze na dolním okraji nalézt odkazy 'Export do CSV' a 'Export do taulky'. Vyberte například 'Export do CSV'.
 3. Obsah textového pole na stránce, která se objeví, zkopírujte do prázdného dokumentu *Office.
 4. Vyberte myší nebo klávesnicí celý právě zkopírovaný text. Z menu 'Nástroje' zvolte 'Převést text na tabulku' nebo ekvivalent.
 5. Zvolte oddělení sloupců pomocí znaku středník ';', oddělení řádků znakem 'konec řádku'. Vytvoří se tabulka, kterou můžete použít (po uložení na disk) jako zdroj dat hromadné korespondence. Celý proces trvá od bodu 2. nanelvýš 30 sekund.
 

Další pomocné skripty

 • spr-del.php - smaže obsah všech databází, strukturu databáze samotné nechá, kalendář také.
 • spr-tele.php - provede přečíslování na telefonní čísla po 09/2002 - spusťte pouze jednou!
 • spr-view.php - provádí totéž jako spr-inp, ale nemění databázi (pro předběžnou kontrolu).
 • spr-stat-correct.php - Nahradí 'prázdný' stát řetězcem 'Česká republika' (Hodí se někdy po importu.)
 

Licence

Program je distribuován pod licencí GNU GPL. Plné znění licence naleznete na www.fsf.org. Pokud vám tato licence nevyhovuje, na požádání dohodneme i jinou.
 

Download

Poslední verze: jenca-2002-11-01.zip
Pokud jste rozběhli verzi 2002-10-24, nemusíte upgradovat. Změny:
 • Opraveno několik drobných chyb, které bránily bezprostřednímu provozu verze 2002-10-24 (díky Tomáši Pelcovi za upozornění)
 • V souboru adr-fnc.php lze nyní nastavit zda se musí vyžadovat heslo při mazání z databáze (řešení pro ty kdo si to nepřejí, ty kteří používají jiný systém autorizace a nebo ty, kteří mají problém ve Windows rozchodit autorizaci s PHP)
 • V distribuci je i soubor meniny.csv, který obsahuje slovenský kalendář jmenin (díky Ivanu Ivanovovi). Pokud chcete provozovat slovenský kalendář, před instalací Jenči přejmenujte meniny.csv na calendar.csv. Pak proveďte instalaci - a je to. Paralelní český a slovenský kalendář dodělám snad v některé příští verzi. Zachovejte nám přízeň a ono to snad přijde.
Starší verze: jenca-2002-10-24.zip
Pokud jste rozběhli verzi 2002-10-15, nemusíte upgradovat. Změny:
 • Opravena práva souborů spr-*.php (po použití doporučuji smazat nebo změnit práva tak, aby nebylo možno používat)
 • V souboru adr-fnc.php lze nyní změnit i název databáze a cesta k souborům (opravuje chybu při plnění kalendáře)
Starší verze: jenca-2002-10-15.zip
 

Kontakt

Návrhy na změny, změny, dotazy, připomínky posílejte na kontaktní email: